Ví Ngang Da Nam - Ví Da Thật - Ví Da Bò - Ví Da Cá Sấu - Ví Da Handmade

Ví ngang chân đà điểu cao cấp xanh Navy

Ví ngang chân đà điểu cao cấp xanh Navy

0₫
* MSP: GMH-WBF04-OTF I-N * Mầu sắc: Xanh Navy * Chất liệu: Da Chân đà điểu * Kích thước: 11,5x9cm (rộng x cao) * Bảo hành trọn đời * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện...
Xem chi tiết
Ví ngang 09 Cá sấu nâu

Ví ngang 09 Cá sấu nâu

0₫
* Ví ngang 09 Cá sấu nâu * MSP: GMX-VN09-N-CS * Chất liệu: Da cá sấu nâu * Kích thước: 11,5x9cm * Bảo hành 5 năm * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá trị sản phẩm.
Xem chi tiết
Ví nam da cá sấu thật GMX-VN09-CS02

Ví nam da cá sấu thật GMX-VN09-CS02

0₫
* GMX-VN09-CS02 * Tên SP: Ví ngang cá sấu kết hợp box calf * Chất liệu: Da cá sấu nhập khẩu * Kích thước: 11x9x2 ( rộng x cao x dày) * Mầu sắc: Đen. * Chế độ: Bảo hành 3 năm ...
Xem chi tiết
Ví nam da cá sấu thật GMX-VN18-D-CS

Ví nam da cá sấu thật GMX-VN18-D-CS

0₫
* GMX-VN18-D-CS * Tên SP: Ví ngang cá sấu kết hợp box calf * Chất liệu: Da cá sấu nhập khẩu * Kích thước: 11x9x2 ( rộng x cao x dày) * Mầu sắc: Đen. * Chế độ: Bảo hành 3 năm ...
Xem chi tiết
Ví nam da cá sấu thật GMX-VN15-D-CS

Ví nam da cá sấu thật GMX-VN15-D-CS

0₫
* GMX-VN15-D-CS * Tên SP: Ví ngang 15 đen da cá sấu * Chất liệu: Da cá sấu nhập khẩu * Kích thước: 11x9x2 ( rộng x cao x dày) * Mầu sắc: Đen. * Chế độ: Bảo hành 3 năm ...
Xem chi tiết
Ví ngang da chân đà điểu kết hợp Minerva Box nâu cao cấp

Ví ngang da chân đà điểu kết hợp Minerva Box nâu cao cấp

0₫
* MSP: GMH-WBF02-OTF-BR * Mầu sắc: Nâu * Chất liệu: Da Đà điểu kết Minerva Box * Kích thước: 11,5x9 cm (rộng x cao) * Bảo hành trọn đời * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát...
Xem chi tiết
Ví ngang da đà điểu thật đỏ đen GMX-VN09-DD - Dadieu

Ví ngang da đà điểu thật đỏ đen GMX-VN09-DD - Dadieu

0₫
* GMX-VN09 - DD-Dadieu * Màu sắc: Đen đỏ * Chất liệu: Da đà điểu thật * Bảo hành 3 năm * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá trị sản phẩm ...
Xem chi tiết
Ví ngang da đà điểu  thật xanh cam GMX-VN09-Dadieu

Ví ngang da đà điểu thật xanh cam GMX-VN09-Dadieu

0₫
* Ví ngang da kì đà thật - GMX-VN09-Dadieu * Tên SP: Ví ngang 09 Xanh cam đà điểu * Chất liệu: Da đà điểu thật nhập khẩu * Kích thước: 11x9x2 ( rộng x cao x dày) * Mầu sắc: Xanh Cam ...
Xem chi tiết
Ví ngang da kì đà thật GMX-VN09-D-Kida

Ví ngang da kì đà thật GMX-VN09-D-Kida

0₫
* Ví ngang da kì đà thật - GMX-VN09-D-Kida * Tên SP: Ví ngang da kỳ đà thật * Chất liệu: Da kỳ đà nhập khẩu * Kích thước: 11x9x2 ( rộng x cao x dày) * Mầu sắc: Đen. * Chế độ:...
Xem chi tiết
Ví nam da bò thật GMX-VN09-XEpi phan

Ví nam da bò thật GMX-VN09-XEpi phan

0₫
GMX-VN09-XEpi phan * Chất liệu: Da Epi * Kích thước: 115x90x20 (mm) * Bảo hành 3 năm * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá trị sản phẩm
Xem chi tiết
Ví nam da bò thật GMX-VN09-Xanh-EPI

Ví nam da bò thật GMX-VN09-Xanh-EPI

0₫
* MSP: GMX-VN09-X-EPI * Chất liệu: Da Epi * Kích thước: 115x90x20 (mm) * Bảo hành 3 năm * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá trị sản phẩm
Xem chi tiết
Ví nam da bò thật GMX-VN09-D-Boxcalf

Ví nam da bò thật GMX-VN09-D-Boxcalf

0₫
* GMX-VN09-Đen * Chất liệu: Da Box của Ý * Bảo hành 3 năm về da * Kích thước: 12x9,5x2 (Rộng x cao x dày) * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá...
Xem chi tiết